• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Հաշվետվություններ

2024թ. 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ

2024թ. 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ

118 դպրոց – 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

118 դպրոց – 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

118-դպրոց – 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2022 թ․-ի 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ներքին գնահատում 2021-2022

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2022 թ․-ի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2022 թ․-ի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2021 թ․-ի 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2021 թ․-ի 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2021 թ․-ի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2021թ.-ի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոցի 2019թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2019թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2018-2019 ուստարվա գործունեության ներքին գնահատումը

Ա. Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոց – 2019թ. 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ա.Երզնկյանի հ.118 ավագ դպրոցի 2019թ. 1-ին եռամսյակի 2-րդ ֆինանսական hաշվետվություն

Ա.Երզնկյանի հ.118 ավագ դպրոցի 2019թ. 1-ին եռամսյակի ֆինանսական hաշվետվություններ

2018թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

2018թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ներքին գնահատում 2017-2018

Ներքին կարգապահական կանոններ

2018թ․-ի դպրոցի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ

2018թ. 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

2017թ. 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2017թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2017թ. 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Ներքին գնահատում 2016-2017

2017թ. 1-ին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2016թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

Ներքին գնահատում 2015-2016

Հաշվետվություններ ֆինանսական