• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Իրավական փաստաթղթեր

Արձանագրություն 5

Արձանագրություն 1

2022-2023 ուստարվա դպրոցի աշակերտական խորհրդի կազմ

2022-2023 ուստարվա դպրոցի ծնողական խորհրդի կազմ

Ներքին կարգապահական կանոններ

Արձանագրություն N4

Դպրոցի կանոնադրություն փոփոխություն

Կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություններ N2

Կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություններ

Զարգացման ծրագիր
Կարինե Հովակիմյան

Հաստիքացուցակ-01.09.2016թ.-դրությամբ

Հաստիքացուցակ-01.09.2016թ.-դրությամբ