• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Մանկավարժական խորհուրդ

Մադոնա Մարտիրոսյան

Պատմության ուսուցչուհի
null

Ալլա Քոչարյան

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի
null

Գոհար Հովհաննիսյան

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի
null

Արմենուհի Խաչյան

Պատմության ուսուցչուհի
null

Վարդուհի Ղազարյան

Պատմության ուսուցչուհի
null

Մանուշակ Հովհաննիսյան

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի
null

Աննա Վարդանյան

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի
null

Մարինե Բերբերյան

Հայոց լեզվի ուսուցչուհի
null

Մարինե Խաչատրյան

Հասարակագիտության ուսուցչուհի
null

Անուշ Խաչիկյան

Քիմիայի ուսուցչուհի
null

Հեղինե Առաքելյան

Քիմիայի ուսուցչուհի
null

Սաթիկ Եղիազարյան

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի
null

Սոֆյա Զաքարյան

Կենսաբանության ուսուցչուհի
null

Սոնյա Հակոբյան

Աշխարհագրության ուսուցչուհի
null

Նունե Մկրտչյան

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի
null

Նունե Քոչարյան

Կենսաբանության ուսուցչուհի

Նաիրա Ղազարյան

Քիմիայի լաբորանտ
null

Աննա Թումաղայան

Ռուսերեն լեզվի ուսուցչուհի
null

Ռուզաննա Հարությունյան

Ռուսերեն լեզվի ուսուցչուհի
null

Անուշ Հակոբյան

Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի
null

Արեվիկ Խաչատրյան

null

Արմինե Հակոբյան

Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի
null

Արաքսյա Հայրապետյան

Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի
null

Նարինե Վարդանյան

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
null

Կարինե Հակոբյան

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
null

Վարիկ Շահնազարյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
null

Մարինե Խաչատրյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի
null

Լիլիթ Խաչատրյան

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
null

Տիգրանուհի Ավագյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի
null

Վահան Աբրահամյան

ՆԶՊ ուսուցիչ

Յուզբաշյան Խաչատուր

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչ