• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Կառավարման խորհուրդ
 

Անուն, ազգանուն

Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը  

Կրթությունը

Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

 

Ծանոթություն

Սարգսյան

Սերոբ

Չի աշխատում բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 055031353

Serob_16@mail.ru

Խեչումյան

Արթուր

«Եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամ,անգլերենի դասախոս բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 077550980

embsec@yahoo.com

Պողոսյան

Ելենա

Չի աշխատում բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 094015887

elenchikporossyan11@mail.ru

Խաչատրյան

Սեդա

Վ. Սարոյանի անվան հ. 138 հիմնական դպրոցի տնօրենի տեղակալ բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 091958007

Khachatryanseda0@gmail.com

Խաչյան

Արմենուհի

Ա. Երզնկյանի անվան

հ. 118ավագ դպրոցի ուսուցիչ

բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 094343320

Khachyan1966@mail.ru

Թումաղայան

Աննա

Ա. Երզնկյանի անվան

հ. 118ավագ դպրոցի ուսուցիչ

բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 093218637

annatumaghayan@mail.ru

Գրիգորյան

Մարիամ

Չի աշխատում բարձրագույն 2020թ. հունվարի 15-ից ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարի հրաման N14-Ա/2 15.01.2020 091496932

Mariamgrigoryan1307@gmail.com

Սամսոնյան

Անահիտ

Չի աշխատում բարձրագույն 2017թ. դեկտեմբերի 1-ից 044222161

Anahit525as@gmail.com