• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Հոկտեմբերի 5-ի ծնողական ժողովների ժամանակ դասարանների ծնողների կողմից ընտրված ծնողական խորհրդի նախագահներից ձևավորվեց  ՀՀ ԿԳՆ <<Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>>  ՊՈԱԿ-ի  2020-2021 ուստարվա   դպրոցի ծնողական խորհրդի կազմը:

 

Դաս. Դասղեկ/ազգանուն,անուն հեռախոս/ Ծնող. խորհրդի կազմ

/ծնողի ազգանուն,անուն,հեռախոս/

Կրթություն

 

1 2 3
X լեզվագիտական-1 Հարությունյան Ռուզան

/098522162/

Վարդանյան Մարինե

/094178191/

Բարձրագույն
X լեզվագիտական-2 Խաչատրյան Արևիկ

/099244400/

Դավթյան Հայկանուշ

/091405868/

Բարձրագույն
X տնտեսագիտական-1 Արաքսյա Հայրապետյան

/091369243/

Վարդանյան Էլիզա

/096255833/

Բարձրագույն
X տնտեսագիտական-2 Լիլիթ Խաչատրյան

/094172628/

Սարգսյան Անի

/091235053/

Բարձրագույն
X պատմագիտական Ղազարյան Վարդուհի

/077016689/

Առաքելյան Կարինե

/077343041/

Բարձրագույն
X ֆիզմաթ Եղիազարյան Սաթիկ

/093354641/

  Նազարյան Նելլի

094621511

Բարձրագույն
X  բնագիտական Զաքարյան Սոֆյա

/096397101/

  Սարգսյան Սոնա

098269066

Բարձրագույն
XI պատմագիտական-  1 Հակոբյան Սոնյա

/91584849/

Վարդանյան Մարիամ

/094315411/

Բարձրագույն

 

XI պատմագիտական-2 Հակոբյան Սոնյա

/91584849/

Սուկասյան Մարինե

055679009

Բարձրագույն

 

XI լեզվագիտական Օգանեզովա Մելանյա

/055979701/

Մելքումյան Արփինե-ԾԽ քարտուղար

/091737760/

Բարձրագույն

 

XI  բնագիտական Մանուշ Հովհաննիսյան

/077088998/

Մարտիկյան Նունե

/077088209/

Բարձրագույն

դասախոս

XI ֆիզմաթ Սաթիկ Եղիազարյան

/093354641/

Վարդերեսյան Նաիրա-ԾԽ նախագահ

/099467717/

Բարձրագույն
XI տնտեսագիտական Աննա Վարդանյան

/095720334/

Պողոսյան Շուշանիկ

/094282322/

Բարձրագույն

մանկավարժ

XII պատմագիտական Խաչյան Արմենուհի

/094 34 33 20/

Գրիգորյան Մարիամ

/091496932/

Բարձրագույն
XII լեզվագիտական Խաչյան Արմենուհի

/094 34 33 20/

Դավթյան Կարինե

/095462096/

Բարձրագույն
XII բնագիտական Հակոբյան Կարինե

/098435009/

Մալխասյան Լուսինե

/094790599/

Բուժքույր
XII ֆիզմաթ/տնտես. Մկրտչյան Նունե

/091316977/

Հարությունյան Անահիտ

/091776726/

Բարձրագույն

մանկավարժ

XII տնտեսագիտական Թումաղայան Աննա

/093218637/

Իսաբեկյան Լիլիթ

/094471002/

Բարձրագույն