• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Բյուջե

Նախահաշիվ 2023

Նախահաշիվ 2023

Նախահաշիվ 2023

Նախահաշիվ 2022

Արձանագրություն-1

2019 թ. բյուջեի նախագիծ

Նախահաշիվ 2019

2018 թվականի բյուջեի նախագիծը ՝ նոր քննարկումներից հետո

Տեղեկություններ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի փոփոխությունների վերաբերյալ

2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակը՝փոփոխություններով

2018 թ․ բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

Բյուջետային օրացույց 2018

Նախահաշիվ 2018