• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

  • 26/06/2018

ՀՀ ԿԳՆ <<Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածները

ՀՀ ԿԳՆ <<Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածները

ՀՀ ԿԳՆ <<Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածները 1024 621 118 ավագ դպրոց

Հանրության ուշադրությանն ենք ներկայացնում ՀՀ ԿԳՆ <<Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածները:

Սովորողների փաստացի թիվը առ 26․06․2018թ․  –  250

որից՝

10-րդ դասարանում՝  109 սովորող,

11-րդ դասարանում՝  101 սովորող,

12-րդ դասարանում՝ 40 սովորող։

2018թ․-ի հունիսի 29-ից՝

12-րդ դասարանում՝ 101 սովորող,

11-րդ դասարանում՝  109սովորող,

10-րդ դասարանում կառաջանա սովորողների 40 թափուր տեղ։

Թողնել մեկնաբանություն