• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

  • 18/05/2019

հետաքրքիր կենսաբանություն

հետաքրքիր կենսաբանություն

հետաքրքիր կենսաբանություն 768 1024 118 ավագ դպրոց

10-րդ դասարանի աշակերտները կենսաբանություն առարկայից իրականացրեցին հետաքրքիր գործնական աշխատանքներ : Պատանի հետազոտողները մանրադիտակով ուսումնասիրեցին խմորասնկերի ներկված ներառուկները, պլազմոլիզի և դեպլազմոլիզի երևույթները՝ կարմիր սոխի էպիդերմիսի բջիջներում, թերմոստատում արհեստական սննդամիջավայրի վրա աճեցրեցին տարատեսակ միկրոօրգանիզմներ: Աշակերտները փորձերի ողջ ընթացքում մեծ ոգևորությամբ և եռանդով ուսումնասիրում էին անզեն աչքի համար անտեսանելի հետաքրքիր միկրոաշխարհը :

Թողնել մեկնաբանություն