• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

  • 24/03/2021

Սովորողների հանդիպումը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ռոմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կ. Գրիգորյանի, անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս Ա. Աբգարյանի, ռուսերենի և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս Ա. Սարգսյանի հետ

Սովորողների հանդիպումը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ռոմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կ. Գրիգորյանի, անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս Ա. Աբգարյանի, ռուսերենի և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս Ա. Սարգսյանի հետ

Սովորողների հանդիպումը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ռոմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կ. Գրիգորյանի, անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս Ա. Աբգարյանի, ռուսերենի և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս Ա. Սարգսյանի հետ 1024 768 118 ավագ դպրոց

Մարտի 24-ին հ. 118 ավագ դպրոցում կազմակերպվեց 11-րդ և 12-րդ դասարանների մի խումբ սովորողների հանդիպումը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ռոմանական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կ. Գրիգորյանի, անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի դասախոս Ա. Աբգարյանի, ռուսերենի և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս Ա. Սարգսյանի հետ: Նրանք հանգամանորեն ներկայացրին համալսարանի բաժինները, ֆակուլտետները, ընդունելության կարգը, ժամկետները և սովորելու պայմանները: Սովորողները ստացան ամբողջական տեղեկություն կրթական համակարգի և իրենց հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ:

Թողնել մեկնաբանություն