• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

  • 01/03/2024

Մրցույթ՝ ՀՀ Երևանի «Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ինֆորմատիկայի (23 դասաժամ), մաթեմատիկայի (38 դասաժամ), ռուսաց լեզվի (5 դասաժամ), անգլերենի (20 դասաժամ), գերմաներենի (22 դասաժամ), պատմության (18 դասաժամ), հասարակագիտության (6 դասաժամ), ֆիզիկայի (10դասաժամ), ՆԶՊ (9 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար

Մրցույթ՝ ՀՀ Երևանի «Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ինֆորմատիկայի (23 դասաժամ), մաթեմատիկայի (38 դասաժամ), ռուսաց լեզվի (5 դասաժամ), անգլերենի (20 դասաժամ), գերմաներենի (22 դասաժամ), պատմության (18 դասաժամ), հասարակագիտության (6 դասաժամ), ֆիզիկայի (10դասաժամ), ՆԶՊ (9 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար

Մրցույթ՝ ՀՀ Երևանի «Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ինֆորմատիկայի (23 դասաժամ), մաթեմատիկայի (38 դասաժամ), ռուսաց լեզվի (5 դասաժամ), անգլերենի (20 դասաժամ), գերմաներենի (22 դասաժամ), պատմության (18 դասաժամ), հասարակագիտության (6 դասաժամ), ֆիզիկայի (10դասաժամ), ՆԶՊ (9 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար 275 183 118 ավագ դպրոց

Մրցույթ՝ ՀՀ Երևանի «Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ինֆորմատիկայի (23 դասաժամ), մաթեմատիկայի (38 դասաժամ), ռուսաց լեզվի (5 դասաժամ), անգլերենի (20 դասաժամ), գերմաներենի (22 դասաժամ), պատմության (18 դասաժամ), հասարակագիտության (6 դասաժամ), ֆիզիկայի (10դասաժամ), ՆԶՊ (9 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար

Մրցույթն անցկացվելու է երկու փուլով` թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվելու է` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույց անցկացնում առանձին: Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել.

– դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3×4 չափի,

– բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

– անձը հաստատող փաստաթուղթ,

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ի մասին համապատասխան`

աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային

գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

– այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող

փաստաթուղթ,

– ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ

հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

– որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ։

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 2024 թ. մարտի 18ըներառյալ, ամեն օր`ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: Մրցույթը տեղի կունենա 2024 թ. մարտի 22-ին`ժամը 12:00-ին, ՀՀ Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոցում հասցեն` ք. Երևան, Արզումանյան 8: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 39-10-70 հեռախոսահամարով։

Թողնել մեկնաբանություն