• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

  • 30/11/2018

Կրթության ոլորտը և կոռուպցիոն ռիսկերը

Կրթության ոլորտը և կոռուպցիոն ռիսկերը

Կրթության ոլորտը և կոռուպցիոն ռիսկերը 1024 768 118 ավագ դպրոց

Ներկայացնում ենք ՀՀ ԿԳՆ «Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում «Կրթության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի» շրջանակներում «13.2. Հակակոռուպցիոն կրթության ամբողջականության ապահովման համար դպրոցներում պարբերաբար կազմակերպել հակակոռուպցիոն միջոցառումներ, շարադրություններ, մրցույթներ» կետի կատարման ծրագիրը:

  1. Բոլոր դասարաններում անցկացվել են զրույցներ «Կրթության ոլորտը և կոռուպցիոն ռիսկերը» թեմայով :
  2. Բոլոր դասարաններում հանձնարարվել է գրել շարադրություն «Կոռուպցիան և դպրոցը» վերնագրով:
  3. Հանձնարարվել են ռեֆերատներ` «Հայ ժողովրդի պատմական անցյալը և կոռուպցիոն երևույթների բացասական ազդեցությունը» թեմայով, և կազմակերպվել են քննարկումներ այդ թեմայի վերաբերյալ:
  4. Անգլերենի և ռուսաց լեզվի դասաժամերին կազմակերպվել են դաս-քննարկումներ «Կոռուպցիայի քայքայիչ դերը կրթության ոլորտում» թեմայով:

Թողնել մեկնաբանություն