• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

Նոր լաբորատոր սարքավորումներով

ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի կողմից 99 դպրոցում ստեղծվել է ֆիզիկայի՝ 87, քիմիայի ու կենսաբանության՝ 84 և աշխարհագրության՝ 48 լաբորատորիա:

118-ի ֆիզիկայի լաբորատորիան նույնպես համալրվել է: